Bestel kaarten
Bestel kaarten

Privacy policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de Bouwcenterexpo.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat jouw rechten zijn.

Doel

Bouwcenter vraagt en gebruikt jouw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor je ze verstrekt of waar je expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van jouw bestelling noodzakelijk om bijvoorbeeld jouw gegevens te hebben, en zijn diverse gegevens nodig voor de afhandeling. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Bouwcenter of van derden die voor Bouwcenter-dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van jou voor het doen van aanbiedingen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verleden producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken jouw gegevens hiervoor alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Websitebezoek

Bouwcenterexpo.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina's.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet je door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser. Dit heeft tot gevolg dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Bouwcenter te beïnvloeden. Wel kun je ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Wil je weten welke cookies wij gebruiken en wat deze doen, lees dan hier meer over ons cookiebeleid.

Gegevensverwerking en beveiliging

Om jouw ticketaanvraag te kunnen uitvoeren, deelt Bouwcenter jouw gegevens met een aantal partners. Wij verstreken uitsluitend die gegevens die voor de betreffende partners relevant en noodzakelijk zijn. Met de externe partners zijn overeenkomsten gesloten waarin afspraken staan wat zij met de gegevens mogen doen. Wij verkopen jouw gegevens niet aan externe partners en overige partijen.

Zodra jouw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij jouw gegevens verwijderen. Voor de gegevens die we van je verzamelen, is deze wettelijke bewaartermijn zeven jaar.

Sommige delen van de verwerking van jouw gegevens heeft Bouwcenter uitbesteed aan derden. Bouwcenter zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van jouw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats bij Bouwcenter of door Bouwcenter ingeschakelde derden in Nederland. Ook als gegevens deels in het buitenland worden verwerkt, zorgt Bouwcenter ervoor dat daarop dezelfde strenge privacy-eisen gelden als die we zelf hanteren.

Aanpassen gegevens; jouw rechten

Je kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van je hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kun je aangeven dat Bouwcenter de verwerking van jouw gegevens moet stoppen en kun je Bouwcenter vragen om de overdracht van jouw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vind je overigens de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of je af te melden. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen.

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacystatement kun je terecht bij: Bouwcenter BV, gdpr@bouwcenter.nl of via www.bouwcenter.nl/contact

Veris Bouwmaterialengroep BV (Bouwcenter)
Avelingen-West 5, 4202 MS Gorinchem
(0183) 650 100
expo@bouwcenter.nl

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Bouwcenter, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoongegevens.

Meer informatie over privacy?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies en privacy vinden:

ICTRecht: AVG wat verandert er echt?
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Internet Privacy
Consuwijzer: Uitleg over cookies 
Autoriteit Persoongegevens

Bouwcenter kan dit privacy statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.